Nechceme ďalší zdroj znečistenia v Mikuláši
Nechceme ďalší zdroj znečistenia v Mikuláši

Nechceme ďalší zdroj znečistenia v Mikuláši

Občianske združenie Za čistý a zdravý Liptov organizuje na Liptove petíciu proti výstavbe bioplynovej stanice v katastri Mesta Liptovský Mikuláš. Cieľom petície je, aby mesto prijalo zmenu územného plánu v takom znení, ktorá neumožní v budúcnosti v katastri mesta výstavbu žiadneho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu anaeróbnym procesom (tzv. bioplynovú stanicu).

Negatívne skúsenosti s fungovaním bioplynových staníc majú obyvatelia na viacerých miestach na Slovensku a v Českej republike. Treba povedať, že mestské zastupiteľstvo prijatím koncepcie rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky vylúčilo možnosť spracovávania kalov v bioplynovej stanici. A teda veľkého počtu rôznych aj biologických odpadov, napríklad kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd. Nevylúčili však možnosť využitia napríklad odpadových živočíšnych tkanív, zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy. Práve tieto odpady sú pôvodcom silného zápachu.

Mesto svoj zelený odpad už dnes spracováva v kompostárni a drevný odpad v kotolni. Pre fungovanie bioplynovej stanice je potrebné mať dostatočné množstvo odpadu. Čo teda budeme dávať do tej bioplynky? Zase len voziť odpad na Liptov? Kto bude obyvateľom garantovať, že do postavenej bioplynky nepôjdu kaly, prípadne iný nežiaduci odpad? Kto bude neustále kontrolovať kamióny, čo privážajú? Skúsenosti s nečinnosťou úradov už majú obyvatelia Vlkanovej, kde bol prezentovaný jeden zámer a druhý sa postavil.

Primátor L. Ján Blcháč na verejnom stretnutí v apríli povedal, že bioplynová stanica nebude nikdy na území mesta, no o pár desiatok minút už pripúšťal, že by mohla byť napríklad nad Podbrezinami v lokalite Miláčovo. Mesto taktiež vydalo správu, kde pripúšťalo vybudovanie stanice vo vhodnej lokalite. Už nechceme veriť vyhláseniam, ktoré sa stále menia. Skúsenosti aj zo Slovenska potvrdzujú, že energetickými zariadeniami sú dotknutí veľmi negatívne ľudia aj vo vzdialenosti niekoľko sto metrov (Vlkanová – spaľovňa je v katastri Badín, Veľké Kršteňany – bioplynka je vo vedľajšej obci Veľké Uherce).

Preto organizujeme petíciu s cieľom zmeniť územný plán. Iba to môže občanom garantovať, že nebudú v budúcnosti postavení do situácie, že podnikateľ začne realizovať podobný projekt bez vedomia občanov.