Čaputová: Dôležité bolo s kamarátmi z občianskej iniciatívy neprestať
Čaputová: Dôležité bolo s kamarátmi z občianskej iniciatívy neprestať

Čaputová: Dôležité bolo s kamarátmi z občianskej iniciatívy neprestať

Zuzana Čaputová z VIA IURIS si v apríli v San Franciscu prevzala medzinárodnú cenu Goldman Environmental Prize. Toto prestížne ocenenie získala za svoje dlhoročné komunitné a právne líderstvo v kauze Pezinská skládka, kde bola jednou z vedúcich osobností pezinskej občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Zastupovala Pezinčanov pred úradmi a súdmi.  Goldmanova environmentálna cena sa prirovnáva k Nobelovej cene v oblasti ochrany životného prostredia, Zuzana Čaputová ju získa za európsky kontinent.

Túto cenu vnímam ako ocenenie občianskej angažovanosti, vytrvalosti a odhodlania celej komunity Pezinčanov, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti a ubránili sa ďalšej škodlivej skládke odpadov vo svojom meste,“reaguje na ocenenie Čaputová. Pezinská kauza je podľa nej príkladom vzácneho spojenia občianskej kampane, mobilizácie miestnej komunity a odbornej právnej práce, ktoré prinieslo konkrétny výsledok. „Skládka je zatvorená, bez odpadu a jej povolenie je zrušené. Navyše tento príbeh z malého mesta na Slovensku mal napokon aj veľký medzinárodný presah. Na tejto kauze boli Súdnym dvorom EÚ stanovené pravidlá, ktoré sú teraz záväzné pre celú EÚ,“ dodala Zuzana Čaputová.

Najťažšie bolo podľa nej vydržať a nevzdať sa. Kauza trvala štrnásť rokov, súdne procesy z toho takmer šesť rokov. „Dôležité bolo s kamarátmi z občianskej iniciatívy neprestať,“ prezradila ocenená právnička.

Od roku 1999 sa Pezinčania bránili výstavbe skládky odpadov s rozlohou 12 futbalových ihrísk s kapacitou 792-tisíc m3 odpadu. Stáli proti vplyvnému investorovi s väzbami na úrady, ktoré rozhodovali o povolení skládky. Spolumajiteľ pozemku, na ktorom mala skládka vyrásť, bol na čele Krajského stavebného úradu ako nominant najsilnejšej vládnej strany. Navyše, skládku mala postaviť spoločnosť jeho otca. Úrady pri povoľovaní skládky, ktorá bola v rozpore s územným plánom mesta, hrubo porušovali zákony a obchádzali práva verejnosti.

Viac ako 1 200 ľudí sa zapojilo priamo do konaní, no ich práva úrady hrubo porušovali. „Pezinok je odkazom pre všetkých na Slovensku, aby sa nebáli občiansky angažovať a chrániť svoje práva, dodáva Milan Šagát, výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Pezinčania sa nevzdávali. Keď sa nevedeli domôcť svojich práv na úradoch, burcovali verejnosť, informovali médiá, zorganizovali 15 protestných akcií v Pezinku, pred Úradom vlády SR, cyklistickú štafetu z Pezinka pred Ústavný súd v Košiciach. Rokovali s ministrom životného prostredia, dokonca sa s petíciou obrátili na Európsky parlament. Medzičasom prebiehali práce na výstavbe skládky.

Spor sa dostal až na Súdny dvor EÚ a má významný medzinárodný presah. Pravidlá v ňom stanovené sú záväzné pre celú Európsku úniu. V roku 2013 Najvyšší súd SR rozhodol v prospech Pezinčanov a zrušil povolenie na prevádzkovanie skládky. Skládka v meste síce stojí, ale je uzavretá a nemôže sa používať.

Pokusy proti občanom sa v Pezinku týmto neskončili. Podľa Čaputovej sa im minulý rok podarilo zastaviť snahu o vybudovanie splyňovne odpadov. Ľudia sa zmobilizovali. Ozvali sa  v začiatku, v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Čaputová tam robila s kolegami stanovisko za tisíce ľudí, ktorí sa proti tomu postavili.

Spracované v spolupráci s VIA IURIS

Viac info nájdete na www.viaiuris.sk