PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE BIOPLYNOVEJ STANICE
PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE BIOPLYNOVEJ STANICE

PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE BIOPLYNOVEJ STANICE

Kvalita nášho života je odrazom aktivít ľudí. Ak chceme žiť v čistom a zdravom prostredí, ktoré nám náš prekrásny Liptov môže ponúknuť, musíme sa o to aj pričiniť. V dnešnej dobe, kedy často záujmy investorov hrubo pošliapavajú práva občanov nemáme inú možnosť iba sa spojiť a spoločne čeliť týmto nástrahám. Už viac ako pol roka upozorňujeme na hrozbu výstavby bioplynovej stanice v našom meste, regióne. ľudia už majú za sebou aj prvé úspechy, podarilo sa vďaka občianskej iniciatíve vytlačiť bioplynku z blízkostí obydlí a dokonca zastupiteľstvo vylúčilo možnosť využitia kalov. Občania ale stále nemajú garanciu, že zariadenie, ktoré môže znížiť kvalitu nášho života, tu vyrastie. Pridajte sa k nám a pomôžete nám dotiahnuť naše úsilie pre čistejší a zdravší život na Liptove.

Text petície:

My, podpísaní občania z regiónu Liptova žiadame, aby mesto L. Mikuláš prijalo zmenu územného plánu mesta v takom znení, ktorá neumožní v budúcnosti v katastri mesta výstavbu žiadneho zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu anaeróbnym procesom (tzv. bioplynovú stanicu).

Uvedená zmena územného plánu by bola dostatočnou zárukou pre občanov, že nebude možné v katastri mesta postaviť takéto zariadenie. Poslanci mestského zastupiteľstva 4.2.2016 prijali ako VZN Koncepciu rozvoja mesta L. Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky, ktorá v čl. 3. ods. 12 znie: „Podporovať výstavbu tepelných zdrojov s obnoviteľnými zdrojmi paliva, s výnimkou tepelných zdrojov s technológiou s anaeróbnym procesom spracovania biologicky rozložiteľných odpadov v Katalógu odpadov zaradených ako kaly.“ V praxi to znamená, že v súčasnosti pri vybudovaní novej bioplynovej stanice v katastri L. Mikuláša by sa nemohli spracovávať kaly. Zabezpečiť dostatok biologického odpadu pre jej chod by musel investor dovážaním odpadu z iných regiónov. Takýto krok povedie k zvýšeniu dopravnej záťaže a ďalšiemu znečisťovaniu nášho regiónu. Rovnako takéto vylúčenie kalov ako zdroja zápachu negarantuje občanom regiónu, že by nedochádzalo k zhodnocovaniu kalov v bioplynovej stanici. Živým príkladom pre takéto obavy je prípad obyvateľov z Vlkanovej. V susednom katastri Badín bola oficiálne schválená kompostáreň, no investor postavil zariadenie na výrobu elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov. Obyvatelia sa sťažujú na hluk, zápach a vibrácie. Negatívne skúsenosti s bioplynovými stanicami v podobe zápachu majú aj obyvatelia Veľkých Kršteňian a Svojšína.

Na verejnej diskusii s občanmi 18. apríla 2016 vedenie mesta L. Mikuláš uviedlo Miláčovo (lokalita medzi Podbrezinami, V. Porubou, Beňadikovou a L. Ondrejom) ako lokalitu, kde si vie predstaviť umožnenie výstavbu biopl. stanice v rámci extravilánu. Územie susedí s ďalšími liptovskými obcami, preto je nevyhnutné rešpektovať aj názor obyvateľov ďalších samospráv, nielen L. Mikuláša. Nechceme z nášho regiónu vytvoriť skladisko biologicky rozložiteľného odpadu a z turistického centra Slovenska spraviť smetisko, kde sa nebude dať nielen normálne žiť, ale ani využívať región na turistiku a oddych. Územie mesta a jeho priľahlých častí je z vodohospodárskeho hľadiska významný rajón Slovenska, s vysokým stupňom chránenia. Petícia je určená orgánom mesta L. Mikuláš – primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.