Negatívne vplyvy ľudskej činnosti na vtáctvo Liptovskej Mary a okolia
Negatívne vplyvy ľudskej činnosti na vtáctvo Liptovskej Mary a okolia

Negatívne vplyvy ľudskej činnosti na vtáctvo Liptovskej Mary a okolia

Liptovská Mara a okolitá Liptovská kotlina sú významnou lokalitou pre migrujúce, zimujúce a hniezdiace vtáctvo. Ornitológovia doteraz zistili na priehrade a v jej blízkom okolí 128 vodných druhov vtákov. Medzi najvzácnejšie patria: bernikla červenokrká a bielolíca, čaplička vlasatá, ibisovec hnedý, lyžičiar obyčajný, orliak morský, kršiak rybár, čajka čiernohlavá, čorík bahenný, žeriav popolavý, brehár hrdzavý, brehárik ploskozobý, hvizdák malý, brodník sivý, pobrežník hrdzavý, lastúrničiar strakatý, lyskonoh úzkozobý, slávik modrák, fúzatka trstinová, trasochvost citrónový. Na ostrovoch L. Mary hniezdi v rámci Slovenska štvrtá najpočetnejšia kolónia rybárov riečnych. Hniezda týchto krásnych čajkovitých vtákov a ďalších druhov čajok a kačíc však bývajú často zaplavené pri prudkom stúpnutí vodnej hladiny v jarnom období. Nezriedka sa stáva aj to, že ostrovy navštevujú niektorí rybári, či iní návštevníci  priehrady. Dochádza pritom k ušliapaniu nenápadných vajíčok alebo malých mláďat. Ďalším negatívnym faktorom pre hniezdiace vtáctvo v pribrežnej zóne  a na ostrovoch sú rýchle sa pohybujúce motorové člny a skútre. Takisto veľmi rušivo pôsobia aj nízko letiace vrtuľníky či paraglaidisti.

V blízkosti Liptovskej Mary na lúkach a pasienkoch majú loviská aj viaceré druhy dravcov.  Napríklad aj mediálne známa Anička, samička orla krikľavého, zaletuje so svojím partnerom za hlodavcami na polia až ku Aquaparku Tatralandia. Počas sedenia na znáške sú dravce veľmi citlivé na vyrušovanie, akým môže byť napríklad nízky prelet vrtuľníka ponad hniezdny strom, alebo ťažba stromov v blízkom okolí hniezda. Preto na ochranu orlov vyhlasujeme v okolí ich hniezd tzv. ochranné zóny a informujeme o tom lesníkov a vlastníkov lesov.

Keď sa budete pohybovať v prírode dbajte na to, aby z Vašej strany nedochádzalo k zbytočnému rušeniu hniezdiacich vtákov a iných tvorov.

Peter Vrlik, strážca TANAP-u