Separovaním šetríme peniaze
Separovaním šetríme peniaze

Separovaním šetríme peniaze

Liptovský Mikuláš je už niekoľko rokov jedno z najlepšie separujúcich miest na Slovensku. Vďaka za to patrí určite OZ TATRY, ktoré v minulosti realizovalo intenzívnu kampaň a pracovalo s mládežou. Poďakovanie patrí aj zamestnancom mestského úradu a pracovníkom VPS, ktorí túto oblasť mali na starosti. Sme radi, že na tieto dobré kroky z minulosti chcú aktívne nadviazať aj súčasní zamestnanci radnice. Opäť sa v mestskom mesačníku objavili články na šírenie osvety o odpadovom hospodárstve. Oceňujeme to.

Je potrebné ľuďom priblížiť, že odpad, ktorý vyseparujeme, nebudeme musieť platiť z našich peňaženiek. Aj zmena zákona v tejto oblasti pomôže zlepšiť hospodárenie v odpadovom hospodárstve, kde je dnes sekera viac ako 400 tisíc eur. Veríme, že situácia sa ešte zlepší pridaním nových nádob na separovanie nielen na sídliskách, ale aj pri rodinných domoch. Separovať musíme naučiť najmä naše deti. Triedenie papiera, skla, plastov a železa by malo byť samozrejmosťou pre každého občana mesta. Ďalšie komodity, ktoré sa majú separovať, môžu občania priniesť do zberných dvorov. Najmä elektroodpad a iný nebezpečný odpad nepatria do komunálneho odpadu, ale práve na zberný dvor. K dispozícii sú tam aj veľkoobjemové kontajnery na zelený odpad. Či už ide o trávu, lístie alebo konára po jesennom upratovaní na záhradách. Každý z nás tak môže prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

A nezabudnite, že každá vyseparovaná sklenená či plastová fľaša, kartón a plechovky šetria nielen životné prostredie ale najmä NAŠE peňaženky.