Stop pre cyklochodník na Revolučnej
Stop pre cyklochodník na Revolučnej

Stop pre cyklochodník na Revolučnej

Cyklodoprava v Liptovskom Mikuláši je niečo, o čom sa neustále rozpráva už niekoľko rokov, ale realita je viac ako smutná. Krásny príklad je cestovať bicyklom z Liptovskej Ondrašovej do mesta. Napríklad na železničnú stanicu alebo na hlavnú poštu. Už od prvého stretnutia občanov Liptovskej Ondrašovej po voľbách v 2014 s poslancom mestskej časti a občianskeho klubu obyvatelia poukazujú na tri najväčšie problémy. Rozbitá cesta, rozbitý chodník a absentujúca bezpečná cesta na bicykli do mesta. Župa ušetrené peniaze z opravy mostu v Liptovskom Petre presunula na opravu cesty od Jánošíka po most v Liptovskej Ondrašovej. Mesto operatívne presunulo peniaze z iných projektov na opravu chodníka. Len ten cyklochodník je stále veľká neznáma.

Projektová dokumentácia na cyklochodník vypracovali ešte v roku 2007. V marci 2015 na žiadosť občianskeho klubu pán poslanec kontaktoval člena vedenia mesta so žiadosťou o časový harmonogram realizácie cyklochodníka. Zástupca mesta hovoril o nutnosti analyzovať možnosť využitia starej projektovej dokumentácie a varianty s cyklochodníkom po hrádzi Váhu. Orientačné termíny boli 05/2015 porovnanie pôvodnej trasy s cyklochodníkom na brehu Váhu, 09/2015 vypracovanie projektovej dokumentácie na vybranú trasu, 08/2016 stavebné povolenie na cyklochodník. V mestskom zastupiteľstve poslanci 17. 9. 2015 odsúhlasili zmenu pôvodného návrhu na variantu cyklochodníka po brehu Váhu v rámci projektu „Historicko-prírodná-kultúrna cesta okolo Tatier“. V rámci toho odsúhlasili zmenu rozpočtu vo výške 63 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie.

Pri stretnutí občanov sa zdvihla vlna nespokojnosti a výhrad. Preto sa pán poslanec a predseda občianskeho klubu zúčastnili na zasadnutí komisie dopravy a verejného poriadku 28. 9. 2015. Prítomný bol pán primátor a aj vedúci odboru. Prisľúbili, že od začiatku roka 2016 budú intenzívne pracovať na vyriešení bezpečnosti cyklistov z a do Liptovskej Ondrašovej, budú aktívne komunikovať s občianskym klubom a prídu situáciu predstaviť aj občanom. Tiež, že sa začlení do plánovaného projektu mestskej cyklistickej dopravno-obslužnej siete.

Najkratší variant je popri hlavnej ceste (Revolučná ulica). Spájal by križovatku so Štefánikovou a Matúškovou za železničným podjazdom. Ľudia by sa tak bezpečne dostali z mesta až do Ondrašovej. Z tohto cyklochodníka ale nebude nič. Na poslednom rokovaní klubu prítomných miestny poslanec Ľuboš Trizna informoval, že presadzujú iba cyklochodník popri Váhu budovaný z eurofondov. Nenamietame nič proti rekreačnej trase popri vode, no chceli sme pre potreby obyvateľov čo najskôr vybudovať na najkratšej ceste cyklochodník. Jeho dĺžka by bola o viac ako 400 metrov kratšia ako tá popri Váhu. Podľa pôvodného harmonogramu sme už mali mať stavebné povolenie.

Realita však vyzerá tak, že dodnes nikto nepredstavil, ako chce riešiť bezpečnosť cyklistov a ako bude vedená trasa. Nikto neprišiel informovať obyvateľov. Komunikácia prebieha len na úrovni občania resp. občiansky klub vs. pán poslanec a ten odpovede len tlmočí od odborníkov z mesta. Na všetky návrhy však je univerzálna odpoveď „Nedá sa“. Žiaľ, bez argumentácie a podloženia faktov. Pritom ide iba o technický problém. Stačilo by prísť do Liptovskej Ondrašovej a spýtať sa ľudí, čo očakávajú od cyklochodníka. Následne vypracovať varianty, kadiaľ je možné trasu viesť. Tých možností moc nie je. Ostávalo by už len vyhodnotiť najlepšiu z pohľadu bezpečnosti, očakávania občanov, financií, kritériám priradiť váhu a je to. Výsledok? Bol by spokojný občan s cyklochodníkom. Výsledok doterajšieho postupu však jasne ilustruje fotka s cyklistom porušujúcim zákon, ale chrániacim svoje zdravie a život. Ľudia využívajú zrekonštruovaný chodník pre peších na jazdu bicyklom. Vážne sú aj skúsenosti z penziónov, kedy sa turisti boja ísť na bicykli a nechápu súčasný stav. Ale to sa pochopiť ani nedá.

Cyklodoprava nielen šetrí životné prostredie, ale aj podporuje zdravý životný štýl. V tejto veci sa OZ Za čistý a zdravý Liptov už aj oficiálne obrátilo na mesto.

Richard Ambróz

predseda občianskeho klubu Ondrašová